Reglement verhuur

cropped-IMG_0080.jpg

Art. 1. Algemeen

 •   Dit reglement is van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten m.b.t. de accommodaties en eventuele andere faciliteiten die worden verhuurd.
 •   Afwijkende afspraken t.o.v. dit reglement zijn slechts van toepassing indien op voorhand schriftelijk overeengekomen.

Art. 2. Reserveringen

 •   Reserveringen worden binnen 7 dagen schriftelijk of digitaal bevestigt door verhuurder. Eventuele onjuistheden dienen per omgaande door huurder gemeld te worden.
 •   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bevestiging aan de huurder is verzonden.
 •   Verhuurder houdt zich het recht voor om te allen tijde een reservering te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 •   Indien huurder niet binnen 7 dagen in het bezit is van de reserveringsbevestiging, dan dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Indien dit achterwege wordt gelaten kan geen beroep worden gedaan op de reservering.Art. 3. Prijzen / Betaling
 •   Alle prijzen zijn (voor zover van toepassing) incl. BTW.
 •   Gebruik van gas, water, elektra is bij de prijs inbegrepen.
 •   Binnen 2 weken na ontvangst van de reserveringensbevestiging dient 50% van de verschuldigde huurprijs overgemaakt te worden op rekeningnummer NL74 INGB 0674977262 t.n.v. B.H.D. Aarnink te Winterswijk. Het restantbedrag kan bij aankomst worden voldaan.

Art. 4. Annulering

 •   Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.
 •   De annuleringskosten bedragen: Tot 14 dagen voor de dag van aankomst 40% van het totaalbedrag / Binnen 14 dagen voor de dag van aankomst 80% van het totaalbedrag / Op de dag van aankomst 100% van het totaalbedrag.
 •   Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum niet komt opdagen wordt dit beschouwd als een annulering.
 •   Een eventuele annuleringsverzekering dient door de huurder zelf afgesloten te worden en het risico van annuleren en het verzekeren van het annuleringsrisico, ligt bij de huurder zelf.
 •   Voortijdig vertrek wordt beschouwd als een annulering.
 •   Indien verhuurder door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft huurder vanzelfsprekend recht op teruggave van de reeds betaalde huurprijs. Verhuurder is niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Art. 5. Aankomst en vertrek

 •   De accommodatie kan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur worden betrokken.
 •   Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie voor 11.00 uur te worden verlaten.

Art. 6. Breuk en / of vermissing

 •  De huurder is aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie en/of andere gehuurde faciliteiten, tenzij huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan de gebruikers van de accommodatie.

Art. 7. Reglementen

 •   De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren ( dus geen vuile vaat laten staan, afvalzak in container of buiten plaatsen).
 •   Honden en/of katten mogen niet op stoelen, banken of bedden slapen.
 •   Roken in de accommodatie is niet toegestaan.
 •   Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, tenzij sprake is van opzet, grove nalatigheid of schuld van de verhuurder.
 •   De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een annuleringsverzekering en reisverzekering.
 •   Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.cropped-IMG_0085.jpg